Tłumacz Przysięgły języka hiszpańskiego


Tłumaczenia


Najczęściej wykonywane przekłady wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego:

Tłumaczenia poświadczone

 • dokumenty urzędu stanu cywilnego: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o stanie cywilnym, itd.,
 • dokumenty tożsamości: paszporty, dowody osobiste, karty stałego pobytu, itd.,
 • akty notarialne: pełnomocnictwa, poświadczenie pozostawania przy życiu, poświadczenie podpisu, itd.,
 • dokumenty sądowe: wyroki, postanowienia w sprawach spadkowych, rozwodowych, o alimenty, itp.,
 • umowy cywilno-prawne dotyczące kupna - sprzedaży,
 • dokumenty niezbędne do podjęcia pracy za granicą: zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskie, świadectwa kwalifikacji, umowy o pracę, itd.,
 • dokumenty sporządzone przez Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych: deklaracje podatkowe, zaświadczenia o zarobkach, PIT-y, zaświadczenie o rewaloryzacji rent i emerytur i inne dokumenty potrzebne osobom zatrudnionym za granicą do rozliczenia się z urzędami polskimi, itd.,
 • świadectwa i dyplomy: świadectwa szkolne, maturalne, dyplomy, zaświadczenia ukończonych innych kursów, itd.,
 • dokumenty samochodowe: karty inspekcji technicznych pojazdu, dowody rejestracyjne, wnioski dot. wyrejestrowania pojazdu, umowy kupna-sprzedaży, zaświadczenia o złomowaniu pojazdu, itd.,
 • dokumenty prawno-handlowe: wyciągi z rejestru handlowego, statuty spółek, umowy handlowe, akty założycielskie spółki, itd.,
 • oraz inne dokumenty wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe są to wszelkiego rodzaju dokumenty, które nie wymagają poświadczenia ze strony tłumacza przysięgłego i przeznaczone są do użytku prywatnego, są to między innymi:

 • korespondencja prywatna,
 • korespondencja handlowa: zamówienia, umowy, warunki współpracy, itd.,
 • teksty użytkowe,
 • artykuły prasowe,
 • strony internetowe;
 • oraz inne dokumenty niewymagające poświadczenia.

Tłumaczenia ustne

Wykonuję również tłumaczenia ustne głównie na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego. Posiadam szerokie doświadczenie w tłumaczeniach konsekutywnych, konferencyjnych oraz tłumaczeniach związanych z obsługą firm podczas targów i rozmów handlowych.

Tłumaczę również szkolenia pracowników i operatorów w zakładach produkcyjnych, asystuję jako tłumacz przysięgły podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego, oraz występuję jako biegły podczas rozpraw sądowych.